Kłócąc się

Śnienie o kłótni oznacza, że ​​stan zdrowia śniącego się pogarsza, a śniący błędnie ocenia innych.