Marynarz

Ryzyko straty w biznesie; przeszkody w pracy.