Brzęczeć

Kiedy śniący słyszy irytujący szum w swoich snach, zwykle jest to ostrzeżenie, że powinien uważać na kogoś, kto próbuje wykorzystać jego dobrą wiarę i powinien podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć nieprzyjemnego lub niewygodnego sytuacje.