Oliwa

Jedna lub kilka oliwek jest zapowiedzią nieszczęść, trudności, niezadowolenia i przeciwności.