Farba

Malowanie żywymi kolorami wskazuje na śliskość miłości lub niefortunną miłość. Malowanie ciemnymi kolorami oznacza melancholię, smutek i smutek.