Rakieta

Baw się jednym, życzliwym przyjęciem, gościnnością, spokojem w domu, spokojem w sposobie bycia.