Całowanie

Całowanie osoby płci przeciwnej, a nie partnera, jest zwiastunem niewierności, az drugiej strony całowanie partnera świadczy o nadchodzących dobrych czasach. Całowanie ziemi jest oznaką poczucia upokorzenia lub lęku przed nadejściem kar. Niektórzy autorzy dodają, że widzenie nas we śnie całujących zmarłego jest zapowiedzią dziedzictwa. Również w tym śnie musimy wziąć pod uwagę, że może on przejawiać wyparte skłonności seksualne.