Portret

Portret lub jakakolwiek fotografia wskazuje na chorobę i nieszczęście w miłości.