Wynagrodzenie

Otrzymuj wynagrodzenie: dobrobyt w gospodarce. Zmarnowane wynagrodzenie: niekorzystne sytuacje, straty i rozczarowania.