Czaszka

Jeśli masz czaszkę w dłoniach, można to zinterpretować jako wyolbrzymienie własnych kar i warto byłoby przeanalizować swoją skłonność do teatralności. Jeśli widzisz siebie bawiącego się czaszką, oznacza to wielką wewnętrzną siłę, z jaką możesz liczyć na przezwyciężenie cierpień, które cię otaczają.