Duchy

W tym śnie bardzo ważną sprawą jest kolor sukni lub szaty ducha, a także czy duch ten ma wygląd członka rodziny czy przodka. Jeśli tak, może to być sen, w którym ostrzega się nas przed niebezpieczeństwem. Jeśli widmo jest nieznane, ale duch ma na sobie białe szaty, wielu autorów zgadza się, że jest to omen dobrobytu, ale jeśli szata jest czarna, to sen ostrzega nas przed zdradą.