Przekartkować

Jeśli widzisz siebie strzelającego w powietrze, możesz to zinterpretować jako, że nie znasz właściwego sposobu działania, nie wiesz, gdzie strzelać. Jeśli zobaczysz, że strzelasz do celu lub innego znaku, oznacza to, że prawdopodobnie sprawy zostaną ci przedstawione jako łatwe do osiągnięcia cele.