Genitalia

Jeśli we śnie widzisz, jak pokazujesz swoje genitalia, możesz obawiać się swojej seksualności, a jeśli je ukrywasz, być może nadal masz wątpliwości co do swojej tożsamości seksualnej. Jeśli we śnie widzisz kastrację, oznacza to poczucie winy i wyrzuty sumienia za swoje zachowanie w stosunkach seksualnych.