Tonący

Jeśli śniący jest w dziedzinie żeglugi morskiej, to sen ten należy traktować jako potencjalne niebezpieczeństwo zatonięcia i należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby temu zapobiec. Jeśli śniący nie zajmuje się nawigacją morską, to sen ten należy interpretować jako potrzebę wprowadzenia zmian w życiu w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują niepowodzenia w przyszłości.