Nieruchomość

Za tym snem kryje się frustracja z powodu braku znajomości właściwej drogi lub strach przed brakiem wiedzy, jak zachować się w określonych sytuacjach.