Stokrotki

Wahania w dziedzinie miłości lub niewinności, miłość platoniczna i pragnienia romantycznych sytuacji. Białe stokrotki są interpretowane przez niektórych autorów jako obietnica miłości.