Noc

Jeśli nocy snu towarzyszy ciemność i strach, symbolizuje to nasz strach, udrękę i poczucie nieznanego i nieuświadomionego niebezpieczeństwa. Niektórzy autorzy uważają, że jeśli ten sen powtarza się wielokrotnie, może to wskazywać na ostre poczucie niższości lub niską samoocenę.