Cherub

Symbolizuje duchową ochronę i powiadamia o okresie szczęścia, szczególnie w życiu miłosnym.