Stado

Jeśli mieszkamy w mieście i nie mamy zawodowych relacji z bydłem, sen ten może symbolizować naszą potrzebę przynależności do jakiejś grupy i warto będzie przeanalizować w sobie wszelkie symptomy związane z poczuciem bezradności lub samotności.