Wiatrowskaz

Pojawia się w snach, które ostrzegają przed niezdecydowaniem, niestałością i wątpliwościami, czy to w naszych działaniach, pomysłach czy emocjach.