Żłobek

Wielu autorów interpretuje to jako przejaw bardzo produktywnego etapu. Może odnosić się do własnej kreatywności, która po jakimś czasie przyniesie rezultaty lub projekty, nad którymi pracujesz i jeszcze nie przyniosły rezultatów. Inni autorzy rozumieją, że wyczuwasz przyszłe korzyści lub spłatę przeszłych długów.