Admirał

Sposób postępowania admirała, taki będzie twój stosunek do życiowych problemów.