Wynajem

Jeśli tak płacimy, oznacza to poprawę finansową. Jeśli wydzierżawiasz swoje aktywa, pokazuje to niezdolność do zarządzania swoimi biznesami. Dzierżawa aktywów oznacza, że ​​ktoś z Twojego otoczenia będzie próbował Cię zdominować.