Basen

Pełne oznacza rodzinną radość. Puste podstawy oznaczają trudności finansowe. Mycie się w nim, problemy emocjonalne.