Policzkować

Jeśli ją damy, oznacza to, że ludzie będą wobec nas niesprawiedliwi. Jeśli ktoś nam ją da, oznacza to, że otrzymamy karę za naszą niegodziwość.