Ziewać

Twoja obojętność może zranić twoje relacje.