Ewangelia

Czytanie fragmentu ewangelii oznacza pragnienie i poszukiwanie duchowego pokoju.