Generał

Honor i wielkość, wysokie aspiracje, które osiągniesz ciężką pracą.