Dreidel

Zobaczysz, że twoje wysiłki nie przyniosą żadnych korzyści.