Czytać

Każdy artykuł, książka, gazeta itp. Oznacza, że ​​nowe horyzonty będą przedstawiane jako wielka nadzieja, krótka i przyjemna podróż.