W porządku

Zapłacona lub nałożona grzywna świadczy o rozczarowaniu i zdenerwowaniu.