Toaleta

Wielu autorów zgadza się, że to zazwyczaj dobry znak, że będziemy w stanie pozbyć się ciężaru, czegoś intymnie szkodliwego, takiego jak poczucie winy, strach czy jakiś rodzaj zahamowania. Dlatego interpretuje się, że poprawimy nasze życie psychiczne, osiągając oczyszczenie naszego stanu psychicznego.