Zagrożenie

Sen o niebezpieczeństwie oznacza udrękę, desperację i strach. Oznacza również tymczasowe straty w gospodarce lub w twoich biznesach.