Pragnienie

Drażnij pragnienie i nie możesz go zaspokoić: Twoje środki finansowe nie są wystarczające, aby zaspokoić Twoje potrzeby. Aby zaspokoić pragnienie: triumfy i piękne propozycje.