Amputacja

Można to interpretować jako etap ubytków ogólnych, ale przy interpretacji snów o amputacjach istnieje wiele różnych kryteriów. Często odzwierciedlają strach przed utratą potencji seksualnej lub, bardziej ogólnie, niezdolnością do kochania lub bycia kochanym z powodu utraty cech osobistych.