Zwłoki

Ogólnie jest symbolem straty, smutku i końca czegoś. Jeśli śnimy, że zwłoki są nasze, sen mówi nam, że próbujemy uciec od sytuacji lub problemu. Jeśli zobaczymy zwłoki wroga, symbolizuje to spokojne sumienie, a udział w pogrzebie zwłok oznacza, że ​​w końcu położymy kres starym urazom.