Debata

Bardzo ważne będzie rozważenie tematu debaty i osób, z którymi utrzymujesz dialektykę, ale w każdym razie debata pokazuje twoją potrzebę wyrażenia siebie i zrozumienia. Twoja nieświadomość może wykazywać potrzebę lepszej komunikacji, aby osiągnąć projekty, o których myślisz.