Diabeł

Sen o piekielnych istotach jest generalnie interpretowany jako stawienie czoła irracjonalnym lękom lub poczuciu winy, które dręczy nas wewnętrznie. To tak, jakby sen był zniekształconym odbiciem naszej świadomości, z jej prawdziwymi lub wyimaginowanymi lękami. Może również odzwierciedlać strach, jaki odczuwamy przed naszymi własnymi słabościami.