smok

Smok jest symbolem mądrości i długiego życia, ale także reprezentuje wewnętrzną walkę o przezwyciężenie zła i ignorancji w każdym z nas. Reprezentuje zwierzę wtajemniczenia, z którym musimy się uporać, aby zyskać nowe zrozumienie, czy to odnoszące się do spraw życia codziennego jako naszego życia duchowego czy intelektualnego.