Czoło

Tradycyjnie symbolizuje charakter i osobowość, więc jeśli czoło jest nasze lub kogoś innego, to symbolizuje cechy odwagi lub wytrwałości. Inni autorzy uważają, że jeśli jest to bardzo wysokie czoło, to symbolizuje, że osoba zasługuje na nasze zaufanie, ale jeśli jest to wąskie lub opadające czoło, musimy być ostrożni.