Brzuch

Jeśli przybieramy na wadze, oznacza to bogactwo i zaszczyty zawodowe. Jeśli schudniemy, oznacza to biedę. Jeśli jest to ktoś inny, mówi ci, że ktoś chce cię zdradzić lub okłamać.