Pochwały

Otrzymamy je również w prawdziwym życiu, ale nie powinniśmy im ufać.