Reklamy

Jeśli przeczytamy je w gazecie, oznacza to, że dokonamy ważnego odkrycia. Jeśli wstawimy jeden, oznacza to zmianę naszej sytuacji.