Orka, rzeźbienie

Jeśli ziemia jest urodzajna, oznacza to dobre zbiory. Jeśli jest sucho, nieszczęście i nieszczęścia.