Nieszczelność

Utrata lub dalsze oddalenie ukochanej osoby.