Litera T.

Wielu autorów, przypominających krzyż, interpretuje sny tym listem jako plan służby innym lub potrzebę oddania się i poświęcenia dla większego dobra.